วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-26ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-26

มีจำนวน 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 144 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 100 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 44 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้าน 3 ชั้นสวยๆฟรี

แบบบ้าน 3 ชั้นสวยๆฟรี 
ทัศนียภาพ

แบบบ้าน 3 ชั้นสวยๆฟรี

2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย  264 ตารางเมตร

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-25


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-25

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 95 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 73 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 22 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-24


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-24

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 113 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 84 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-20M
ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-20M

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 153 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 115 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 38 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-23


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-23

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 142.50 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 104 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 9.50 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 19  ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-16Rทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-16R

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 174.50 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 115 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 59.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-22ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-22

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 117 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 82 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 35 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-17Rทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-17R

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 141 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 112 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-21


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-21

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 118 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 95 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 23 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-20


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-20

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 153 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 115 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 38 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-10R


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-10R


มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 192 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 149 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 43 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  16.50 เมตร ลึก 15.20 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.9-2.1 ล้านบาท
ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-19ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-19

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 148 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 130 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 18 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-04R


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-04R

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 125 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 74 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง ที่จอดรถ และระเบียง 51 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-05Rทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-05R

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 164 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 110 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 14.50 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 39.50 ตารางเมตร

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-18
ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-18

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 164 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 114 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-17ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-17

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 141 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 112 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-16ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-16

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 174.50 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 115 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 59.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-15ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-15

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 135 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 106 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-14


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-14

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 132 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 28 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-13ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-13

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 171 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 136 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 35 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-01R


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-01R

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 121 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-12ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-12

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 123 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 107 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 16 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-11ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-11

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 145 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 134 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 11 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-10ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-10


มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 194 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 154.50 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 39.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-09


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-09


มีจำนวน 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 211 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 155 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 56 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-08ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-08

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 162 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 133 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-07


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-07

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 150 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 135 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 15 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-06ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-06

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 177 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 123 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 18 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 36 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-05


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-05

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 164 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 110 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 14.50 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 39.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-04


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-04

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 125 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 74 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง ที่จอดรถ และระเบียง 51 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-02ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-02

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 163 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 108 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 55 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-03

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-03

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอย  190 ตารางเมตร ไม่รวมระเบียง และสระว่ายน้ำ


ทัศนียภาพ


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-01

                                                           

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-01

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 121 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง