วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-22



ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-22

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 117 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 82 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 35 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง
 12.00 เมตร ลึก 12.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.2-1.4 ล้านบาท



ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ



แปลนพื้น


แปลหลังคา