วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-01R


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-01R

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 121 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-12ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-12

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 123 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 107 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 16 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-11ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-11

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 145 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 134 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 11 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-10ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-10


มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 194 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 154.50 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 39.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-09


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-09


มีจำนวน 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 211 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 155 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 56 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-08ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-08

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 162 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 133 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-07


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-07

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 150 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 135 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 15 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-06ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-06

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 177 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 123 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 18 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 36 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-05


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-05

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 164 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 110 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 14.50 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 39.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-04


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-04

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 125 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 74 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง ที่จอดรถ และระเบียง 51 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-02ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-02

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 163 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 108 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 55 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-03

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-03

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอย  190 ตารางเมตร ไม่รวมระเบียง และสระว่ายน้ำ


ทัศนียภาพ


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-01

                                                           

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-01

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 121 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง