วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-10Rทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-10R


มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 194 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 154.50 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 39.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-19
ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-19

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 148 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 130 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 18 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-04R
ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-04R

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 125 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 74 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง ที่จอดรถ และระเบียง 51 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-05Rทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-05R

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 164 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 110 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 14.50 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 39.50 ตารางเมตร