วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-38ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-38

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 139 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 97.00 ตารางเมตร  พื้นที่ระเบียง และบันได 42.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  11.50 เมตร ลึก 12.70 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.3 - 1.5 ล้านบาท


ชม VDO รอบอาคารครับแปลนพื้น

แปลนหลังคาวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-37ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-37

มีจำนวน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 58 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 42 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 16 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  9.00 เมตร ลึก 9.25 เมตร งบก่อสร้างประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาทชม VDO รอบอาคารครับ


แปลนพื้น

แปลนหลังคา
แบบบ้านชั้นเดียว TR1-36


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-36

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 125 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 96.50 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 28.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  12.30 เมตร ลึก 15.40 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.3-1.5 ล้านบาท
ชม VDO รอบอาคารครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-35ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-35

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 112 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 77 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 35 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  20.20 เมตร ลึก 7.20 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.2-1.4 ล้านบาท
ชม VDO รอบอาคารครับ


แปลนพื้น

แปลนหลังคา
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-34แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-34

มีจำนวน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 100 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 66.50 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 33.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  13.00 เมตร ลึก 8.50 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 9 แสน -1 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ
แปลนพื้น

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-01 ปรับปรุง
ทัศนียภาพ 1
แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-01 ปรับปรุงข้อมูลและ VDO.

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 121 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  15.00 เมตร ลึก 14.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาท


ชม VDO. รอบอาคารทัศนียภาพ 2


แปลนพื้น

แปลนหลังคา

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-33

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-33

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 126 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 92 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 34 ตารางเมตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-32ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-32

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 184.50 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 118 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 66.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-31


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-31

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 119 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 96.50 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 22.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-30


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-30

มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 175 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 131.00 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 21.00 ตารางเมตร พื้นที่ที่จอดรถ 23.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-29
ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-29

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 139 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 103 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 36 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-28ทัศนียภาพ 1

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-28

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 157 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 114.50 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 43 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-27ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-27

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 134 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 92 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 42 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง