วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-49


ทัศนียภาพ


แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-49

 มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 151.00 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 126.00 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 25.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 14.20 เมตร ลึก 15.30 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


ทัศนียภาพ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-48


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-48

      มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 158.00 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 112.00 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 46.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 18.00 เมตร ลึก 10.50 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


ทัศนียภาพ
แปลนพื้น

แปลนหลังคา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-47ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-47

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 159.00 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 96.00 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 63.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 12.60 เมตร ลึก 16.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาท
ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


ทัศนียภาพ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา