วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-54


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-47B

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 159 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 99 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 60 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  12.60 เมตร ลึก 16.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.6-1.8 ล้านบาท

รับชม VDO ทั้งภายใน และรอบอาคารครับ

ชม VDO ไอเดียร์งานตบแต่งภายในบ้านหลังนี้ครับ

ทัศนียภาพ

แปลนพื้น

แปลนหลังคา

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-54

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-54

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 142 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 102 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  10.40 เมตร ลึก 14.70 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.4-1.6 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบทั้งภายนอก
และภายในครับ

ชม VDO ไอเดียร์งานตกแต่งภายในบ้านหลังนี้ครับ

ทัศนียภาพ

แปลนพื้น

แปลนหลังคา

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-53

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-53

           มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 120.00 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 87.00 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง ซักล้าง 33.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 7.50 เมตร ลึก 22.50 เมตร  งบก่อสร้างประมาณ 1.3-1.5 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบทั้งภายนอก
และภายในครับ


ชม VDO ไอเดียร์งานตบแต่งภายในบ้านหลังนี้ครับ


ทัศนียภาพ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-52ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-52

           มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 137.00 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 110.00 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 27.00 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 12.70 เมตร ลึก 13.40 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.4-1.6 ล้านบาทชม VDO ภายใน และตัวบ้านโดยรอบครับ

ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


ชม VDO ไอเดียร์งานตบแต่งภายในบ้านหลังนี้ครับทัศนียภาพ

แปลนพื้น

แปลนหลังคา

ทัศนียภาพ ห้องรับแขก

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-51


ทัศนียภาพ


แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-51

           มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 134.00 ตารางเมตร  ขนาดตัวอาคารกว้าง 11.00 เมตร ลึก 14.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.3-1.5 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

แบบบ้านชั้นเดียว TR1-50


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-50

      มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 166.50 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 109.00 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 57.50 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 11.40 เมตร ลึก 15.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.6-1.8 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา