แบบบ้านชั้นเดียวแบบที่ 11-20

แบบบ้านชั้นเดียวฟรี จากสำน้กการโยธา กรุงเทพมหานคร

011 ขาวลออ


012 ข้าหลวง013 เขียวหมื่นปี


014 คนทีสอ


015 คัณฑมาลา016 แคขาว


017 จงกลนี018 จันทนา


019 จันทร์ทอง


020 จุฑามาศ


ขอบคุณภาพจาก สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร
สามารถติดต่อขอแบบบ้านยิ้มได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต
สำนักงานโยธา กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  โทร.02-246-7947ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น