บ้าน TR1-02


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-02

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 163 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 108 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 55 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  13.50 เมตร ลึก 17.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.6-1.8 ล้านบาท

ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบ

แปลนพื้น

แปลนหลังคา1 ความคิดเห็น: