บ้าน TR1-02ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-02

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 163 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 108 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 55 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  13.50 เมตร ลึก 17.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.6-1.8 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา