แบบบ้านชั้นเดียวแบบที่ 22-30

แบบบ้านชั้นเดียวฟรี จากสำน้กการโยธา กรุงเทพมหานคร

021  ฉัตมรกต


022 ชะมวง


023 ชายผ้าสีดา024 ชำมะเลียง


025 ชุมแสง


026 ไชยมงคล027 ดาวลดา


028 ดาหลา


029 ดินแดง


030 ดุุสิตา
ขอบคุณภาพจาก สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร
สามารถติดต่อขอแบบบ้านยิ้มได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต
สำนักงานโยธา กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  โทร.02-246-7947

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น