แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ


แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ จากสำน้กการโยธา กรุงเทพมหานคร

102 กาหลง


103 เกด


104 แก้วมุดา105 ขจร


106 แคนา


107 ชวนชม108 ซ่อนกลิ่น


109 ทรงบาดาล


110 นนทรี111 นางแย้ม


112 เบญจมาศ114 พลับพลึง


115 มหาหงษ์


116 มณฑา118 ยี่หุบขอบคุณภาพจาก สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร
สามารถติดต่อขอแบบบ้านยิ้มได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต
สำนักงานโยธา กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  โทร.02-246-7947

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น