บ้าน TR1-01

                                                            


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-01

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 161 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 121 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  15.00 เมตร ลึก 14.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาท

    

ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบแปลนพื้น


แปลนหลังคา