บ้าน TR1-07


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-07

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 150 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 135 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 15 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  14.70 เมตร ลึก 12.00 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา