บ้าน TR1-08


ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-08

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 162 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 133 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 29 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  17.70 เมตร ลึก 13.20 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.6-1.8 ล้านบาท

ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา

1 ความคิดเห็น: