บ้าน TR1-10Rทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-10R


มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 123 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 107 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 16 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  14.00 เมตร ลึก 14.50 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.2-1.4 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา