บ้าน TR1-11ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-11


มีจำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 145 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 134 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 11 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง 11.00 เมตร ลึก 14.50 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.7-1.9 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา
1 ความคิดเห็น: