บ้าน TR1-25ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-25

มีจำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 95 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 73 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 22 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  13.50 เมตร ลึก 9.70 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 950,000 -1 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา
3 ความคิดเห็น: