บ้าน TR1-26

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-26

มีจำนวน 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 144 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 100 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 44 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  16.50 เมตร ลึก 13.50 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.2-1.4 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ

แปลนพื้น
แปลนหลังคา

2 ความคิดเห็น: