บ้าน TR1-28ทัศนียภาพ 1

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-28

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 157 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 114.50 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 43 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  13.80 เมตร ลึก 13.60 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาททัศนียภาพ 1
ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับแปลนพื้น


แปลนหลังคา