บ้าน TR1-29ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-29

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 139 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 103 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 36 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  9.20 เมตร ลึก 19.20 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.2-1.4 ล้านบาทชม VDO ตัวบ้านโดยรอบครับ


แปลนพื้น


แปลนหลังคา