บ้าน TR1-54

ทัศนียภาพ

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆฟรี แบบบ้าน TR1-54

มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 142 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่ภายใน 102 ตารางเมตร พื้นที่ซักล้าง และระเบียง 40 ตารางเมตร ขนาดตัวอาคารกว้าง  10.40 เมตร ลึก 14.70 เมตร งบก่อสร้างประมาณ 1.4-1.6 ล้านบาท


ชม VDO ตัวบ้านโดยรอบทั้งภายนอก
และภายในครับ


ชม VDO ไอเดียร์งานตบแต่งภายในบ้านหลังนี้ครับ

ทัศนียภาพ

แปลนพื้น

แปลนหลังคา
2 ความคิดเห็น: